Man kan gå i Parterapi af mange grunde

Man kan gå i Parterapi af mange grunde

Der kan være mange forskellige bevæggrunde for at begynde i parterapi. Der kan være nogle som først og fremmest har et præventivt sigte, hvor de gerne vil forhindre, at parret kommer ud i en negativ udviklingspiral. Der kan man bruge det som Mærsk beskrev som rettidig omhu.

Andre par kan mærke at der virkelig er stor negativ tumult aktuelt i parforholdet og derfor gerne vil slå ned på at dynamikken udvikler sig yderligere negativt. Så sidder man hver især i en form for forsvarsposition, hvor man “beskyder” den anden med bebrejdelser, kritik og ikke giver plads til at rumme sin partners forskelligheder og behov for f.eks sexuel art. Så bruges parterapien når man står midt i sygdom, svære problemer eller oplevelser i den tætte vennekreds eller familien eller mærker dramatiske livskriser. Også når I bor i København

Andre igen vælger parterapi, fordi de har konkrete overvejelser om at gå fra hinanden, og ønsker at få hjælp til, om de måske kan blive sammen. Andre par har besluttet at skilles, og ønsker hjælp til at sige farvel og få etableret et godt forældresamarbejde, hvor man ikke deler børnene, men deler ansvaret for børnene.

Man kan således gå i parterapi København af mange forskellige grunde, og alle grunde er gode grunde. Det vigtigste er, at vi får skabt et trygt og fortroligt rum, hvor vi kan komme lidt på afstand af de værste konflikter og bryde den distance mellem jer, som er kommet. Dermed kan der skabes en ny sti, som I sammen betræde. Et sport med forståelse, ømhed og en frisk start på et ny kapitel, hvor der er mere rummelighed og accept.

Oplever I, at I ofte ender i konflikt, hvor I hver især går i forsvarsposition. Og står I tit tilbage med en følelse af at I ikke bliver hørt og heller ikke får lyttet til, hvad din partner fortæller til dig?
Comments are Closed