Ekstreme samlere – en lidelse nogle kæmper med

Der findes nogle, der kæmper med at være ekstrem samlere eller lide af samlemani, som det også hedder. Ekstreme samlere lider af tvangsmæssige handlinger, hvor de anskaffer sig ting, og har svært ved at skille sig af med ting igen, i et sådant omfang, at det kan medføre store problemer i deres hverdag.  

Konsekvenser ved at være ekstreme samlere 

Blandt gruppen af folk der er ekstreme samlere medfører det at have den udfordring ofte en række andre konsekvenser. F.eks. kan det være sundhedsskadeligt, da mængden af ting i hjemmet alene gør, at det kan være svært at få gjort tilstrækkeligt rent i hjemmet. Det kan også have store økonomiske udfordringer, da ens tvangshandlinger kan have en sådan karakter, at man tilsidesætter den økonomiske fornuft og køber ting i et omfang, man ikke har råd til. Det kan være svært at se sig ud af, hvis man har været ekstrem samler i mange år. På etimes.dk finder man en masse gode råd til, hvordan man kan indrette sig i hjemmet, hvordan man kan organisere hjemme, og hvilke oplevelser man kan lave. Det er ofte oplevelser og organisering, som ekstreme samlere kun kan se skyggen af, da den store bunke af ting kan gøre det vanskeligt at organisere, og da de økonomiske udfordringer, kan gøre det vanskeligt at komme ud at opleve noget. Mange ekstreme samlere ender med at isolere sig i hjemmet.  

Man kan få behandling for det, så man kan få livet tilbage igen.  

Det kræver ofte omfattende behandling, når man skal håndtere sin samlermani. Forskning tyder på, at man kan behandle samlermanien via kognitiv adfærdsterapi, hvor man lærer at reducere rod og samlinger og samleadfærden. Den omfattende behandling kan f.eks. bestå af omkring 25 sessioner med en psykolog i over 1 år. Under sessionerne vil man gennemgå interviews, blive trænet i sortering, blive gradvist eksponeret, og opnå kompenserende strategier. Nogle ekstreme samlere kan have gavn af at blive medicineret med SRI (serotonin reuptake inhibitor), som også anvendes blandt folk med OCD.Medicinen er effektiv for folk med OCD, men der er tvivl om, hvor effektiv den er for ekstreme samlere. Du er derfor måske nødt til at søge hjælp hos en specialist. 

Lider du af samlermani? Gør noget godt for dig selv i dag 

Vil du gerne have en normal livsførelse tilbage igen? Gør noget godt for dig selv i dag, og henvend dig ved din egen læge eller på dit lokale sundhedscenter, som kan vejlede dig til, hvor du kan modtage behandling. Det kan føles meget skamfuldt at erkende og indrømme, at man har samlermani. Forskning peger på, at folk der lider af samlermani ofte har familiemedlemmer der samler, hvor det således er en genetisk udfordring, eller at man har været igennem en stressfyldt eller traumatisk begivenhed. Det vil kunne lette din hverdag, hvis du modtager behandling, da hverdagen som ekstrem samler ofte er forbundet med store udfordringer. Prøv en lille øvelse hvor du tænker på, hvad du lige nu ikke kan/ tør eller har muligheden for. Drøm dig hen til den livsførelse, du gerne vil have. 
Comments are Closed